Werkwijze

Mijn diensten zijn maatwerk. Onderstaand een opsomming wat onder andere mogelijk is. In een kennismakingsgesprek zal ik e.e.a. toelichten. Waarna U kunt kiezen wat u, al dan niet gedeeltelijk, zelf wilt doen.

Verbouwen

Doorgaans begint het duidelijk maken wat je wilt bereiken met de verbouwing en voor welk budget. Hierna volgt met welke werkzaamheden je dit kunt bereiken. De kunst is om dit zo goed mogelijk te beschrijven.

  • Bepalen van de impact van de verbouwing op de logistiek van het huishouden of bedrijf.
  • Bekijken welke werkzaamheden in eigen beheer kunnen. En in welk tijdschema.
  • Uitzoeken van aannemers, elektriciens. Oftewel de partners aan wie u de opdracht verstrekt.
  • Offertes uitvragen en beoordelen. Niet alleen op prijs maar ook op de kwaliteit en bouwproces.
  • Maken van planningen, natuurlijk in samenwerking met de partners. In de planning hoort m.i. ook bijv. thuiswerkdagen en andere belangrijke huishoudelijke/bedrijfsmatige logistiek, te worden opgenomen.
  • De begeleiding van de bouw. Bewaken van de kwaliteit, planning en budget. Hetzij met formele bouwvergaderingen of informeel op de werkvloer. De volgorde in de planning moet nogal eens worden bijgesteld om de opleverdatum te halen. Door voortschrijdend inzicht en het zichtbaar worden van de plannen, worden doorgaans wijzigingen doorgevoerd. Eventuele kosten en gevolgen van de planning worden dan in kaart gebracht.
  • Begeleiding van de oplevering waarbij wordt vastgesteld hoe en wanneer de opleverpunten worden opgelost.

Onderhoud en gebreken

Ook hier geldt maatwerk. U kunt uw hele woning technisch laten beheren. Zo nodig wordt een onderhoudsplan opgesteld wat vervolgens onder mijn begeleiding, uiteraard in nauw overleg met u, wordt uitgevoerd.   Ik kan u helpen om hardnekkige en slepende technische gebreken op te lossen.